Moje služby

Rodinné právo

Majetkové vztahy, předmanželské smlouvy, vypořádání společného jmění

Trestní právo

Obhajoba ve všech fázích trestního řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení

Obchodní právo

Závazkové obchodní právo, sepisování, připomínkování a rozbor veškerých obchodních smluv